beko
Sepetiniz

Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


1- TARAFLAR


1.1. SATICI


Ünvan:        Gençer Ltd. Şti. (kısaca "Gençer" olarak anılacaktır)

Adresi:        ŞEHREKÜSTÜ MH. DURAK CD. NO:5 OSMANGAZİ-BURSA

Telefon:            0224 224 22 24

Faks:                0224 225 17 30 

Çağrı Merkezi:    0224 224 22 24


Vergi No ve Dairesi: 393 018 1279 - Osmangazi V. D.

E-posta:              destek@bursabekobayi.com 


1.2. ALICI

Kısaca "Müşteri" olarak anılacaktır


2- KONU

Gençer'in internet sitesi www.bursabekobayi.com'da Müşteri tarafından elektronik ortamda aşağıda 3. maddede

özellikleri ve fiyatı belirtilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin satışı ve yurt içinde teslimi ile ilgili 

olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler

Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır. 


3- SATIŞI YAPILAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER


Ürünün özellikleri, fiyatı ve ödeme Şekli: bursabekobayi.com web sitesinden alınan ürünlerin, Müşteri e-posta adresine de

gönderilecek detayındaki geçerli halidir. Teslim yapılacak adres: bursabekobayi.com web sitesinden ürün alımı esnasında

Müşterinin tercih ve talep edeceği teslimat adresidir. Fatura Adresi: bursabekobayi.com web sitesinden ürün alımı esnasında

Müşterinin tercih ve talep edeceği fatura adresidir. Teslimat, Gençer tarafından kargo aracılığı ile ve/veya Gençer'in tayin ettiği

Yetkili Servisi aracılığı ile yukarıda belirtilen teslimat adresine sipariş onaylandıktan sonra 10 iş günü içinde yapılacaktır.

Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleri bu süreden sayılmaz. Teslimat sırasında Müşteri ürünü muayene ettikten sonra

teslim tutanağını imzalayacaktır. Müşteri veya Müşteri adına hareket eden kişi, bu teslim tutanağını imzalamakla, ürünü tam,

eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldığını beyan etmiş olacaktır. Kargo/nakliye ücreti alınmamaktadır. Fiyat dahil işbu vaatlerin

geçerliliği sipariş tarihinden itibaren 30 gündür.


4- CAYMA HAKKI

Müşteri ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde; herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart 

ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşteri cayma hakkını kullanmak isterse, süresi içinde Gençer Çağrı Merkezinin

(0224) 224 22 24 numaralı telefonunu aramak suretiyle Gençer Ltd. Şti.'ye cayma beyanında bulunmalıdır. Süresi içinde yapılan 

cayma beyanından sonra Gençer'in yönlendirdiği Yetkili Servis (Cep telefonları, Asus, Sony ve Toshıba markalı ürünler için; 

Gençer'in yönlendirdiği yurtiçi kargo firması) tarafından 10 gün içinde teslim alınır. Gençer, cayma bildiriminin kendisine 

ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Müşteri’yi borç altına sokan her 

türlü belgeyi Müşteri’ye hiçbir masraf yüklemeksizin iade eder. Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik 

özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu

değildir. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen

açısından uygun olmayanlar için cayma hakkı kullanılamayacaktır.


Ödeme Kaydedici Cihazlar, ilgili mevzuat uyarınca sadece vergi mükelleflerince kullanılabileceğinden, satış anında beyan etmiş 

olduğunuz vergi kimlik numarası Gelir idaresi Başkanlığından kontrol edilecek olup, izin belgesi sahibi olmamanız halinde yapılan

satışlar Gençer tarafından iptal edilecektir. Ödeme Kaydedici Cihazlar için, Gelir İdaresi Başkanlığı’nda mali kayıt yapılması 

gerekliğinden, mali açılışı yapılan ödeme kaydedici cihazlar için iptal, iade veya cayma hakkı kullanılamayacaktır.


5- GENEL HÜKÜMLER

5.1. Müşteri, www.bursabekobayi.com internet sitesinde satışı yapılan ürüne ait 3. maddede belirtilen temel özellikleri, tüm 

vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu

hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.

5.2. Müşteri işbu sözleşme konusu ürüne ilişkin teslimatın süresinde ve doğru bir şekilde yapılması için ödeme işlemlerini internet 

sitesinde verilen bilgilere göre gerçekleştirmesi ve teslimata ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurması 

gerektiğini beyan ve kabul etmiştir.

5.3. Müşterinin satın aldığı sözleşme konusu ürün/ürünler, ürün bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, Müşterinin teslimatın 

yapılmasını istediği adrese sipariş onayından itibaren 10 iş günü içinde ve en geç 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, 

teslim yapılacak adresteki kişiye teslim edilir.

5.4. Müşteri, teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun 

teslimatı kabul etmemesinden Gençer sorumlu tutulamaz.

5.5. Müşteri satın almış olduğu sözleşme konusu ürünü teslim sırasında muayene etmelidir.

5.6. Gençer sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım 

kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.7. Gençer, hava muhalefeti, genel grev, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebeplerle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşme 

konusu ürünün tesliminin imkansızlaşması sonucu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu Müşteriye bildirmek zorundadır. 

Bu takdirde Gençer'in sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri dilerse mücbir sebebin ortadan kalkmasını 

bekleyebileceği gibi eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünü talep edebilir veya ödemiş olduğu bedelin iadesini isteyebilir. Gençer,

bedel iadesi talep edildiği takdirde bedeli 14 gün içinde Müşteriye iade etmekle yükümlüdür.

5.8. Gençer internet sitesinde ürünlere ilişkin teknik nedenlerden kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir.

5.9. Bu sözleşmede hüküm olmadığı hallerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan 

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

5.10. Müşteri, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde 

Müşterinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici 

mahkemesine yapabilir.

5.11. Kampanyalar kapsamında paket olarak satılan ürünler, kampanya özelinde avantajlı fiyatlarla satıldığından cayma, iade ve iptal

hakları ancak paketin tamamı için kullanılabilmektedir.

5.12. Kurutma makinelerimizin, Beko/Arçelik A.Ş. üretimi olmayan çamaşır makineleri üzerine montajı teknik nedenlerle mümkün değildir.


6- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme taraflar arasında, alışveriş tarihinde akdedilmiştir. Müşteri gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse 

de sipariş verildikten sonra iş bu sözleşmeyi okuduğunu, içerdiği tüm bilgi ve koşulları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.


 

Daha iyi kullanıcı deneyimi için sitemiz çerezleri kullanmaktadır. Çerezlerle ilgilidetaylı bilgi için Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.